Đăng ký sử dụng nước


Bạn vui lòng điền các thông tin có dấu
Lưu ý: Khách hàng cần chuẩn bị các giấy tờ liên quan trên, khi ký hợp đồng quý khách hàng mang theo giấy tờ gốc để đối chiếu.
KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ CÁC HỒ SƠ SAU( CUNG CẤP CHO CÁN BỘ KHẢO SÁT)